Giới thiệu về Subaru Hà Nội

Subaru Hà Nội được thành lập Ngày 1 Tháng 09 Năm 2011 Trực thuộc Tổng Công Ty AHCOM Việt Nam

Công ty Cổ Phần AHCOM Việt Nam là một doanh nghiệp kinh doanh ô tô và dịch vụ sửa chữa ô tô được thành lập từ tháng 10 năm 2010.

  • AHCOM là tên Công ty và chứa đựng triết lý kinh doanh của công ty:
  • Advance: Tiên phong trong suy nghĩ, hành động
  • Human : Con người là yếu tố cốt lõi
  • Cooperation : Hợp tác cùng nhau phát triển
  • COMmunity : Hướng tới cộng đồng.
  • Tầm nhìn:

    • Trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô.

Sứ mệnh:

  • Tạo lập và duy trì môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, minh bạch. Xây dựng một tổ chức bền vững. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích từng thành viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng.

1. Tiên phong trong suy nghĩ và hành động:

2. Con người là yếu tố cốt lõi:

3.Hợp tác cùng nhau phát triển:

4.Hướng tới cộng đồng

Lấy sự hài lòng của khách hàng và uy tín chất lượng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động chính là yếu tố then chốt làm nên sự phát triển của AHCOM Việt Nam.